DE INSPIRATIEGIDS VOOR WATERRATTEN EN LANDROTTEN

Domburg, 19 januari 2017 - De nieuwe Deltabrochure 2017 is verschenen. Deze inspiratiegids is één van de middelen die VVV Zeeland samen met partners inzet om het Deltagebied onder de aandacht te brengen bij (potentiële) gasten en waterrecreanten.

Deltapromotie
De Deltapromotie wordt, met als doel water- en landrecreatie met elkaar in verbinding brengen, mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland, Regio West-Brabant, stad Antwerpen, diverse gemeenten en deelnemende bedrijven. Naaast de printversie van de Deltagids is er ook een website www.deltagids.nl. Hiermee is de informatie en inspiratie breed beschikbaar.

De Deltagids biedt allerlei inspiratietips over wat er op de wal rondom de Deltawateren te beleven is. Daarnaast biedt het de watersporter een handig overzicht van jachthavens, marifoonkanalen, getijdentabellen en watersportbedrijven in de Delta.

Informatie
Tien karakteristieke wateren komen in beeld. Per regio vindt je tips over wat er op, onder, aan en rondom de Deltawateren te beleven is. De brochure heeft een oplage van 50.000 (37.500 NL en 12.500 DU) exemplaren. De Deltagids is gratis.

www.deltagids.nl