Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte.

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Museum aan de Stroom op het raakvlak van stad en haven. In Antwerpen wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw "actueel en actief" Stadsmuseum. Het is Museum aan de Stroom, kortweg MAS, dat  voorjaar 2010 gereed moet zijn. Het museum komt in het centrum van Het Eilandje op de Hanzestedenplaats - op de plek waar stad en haven elkaar raken. Het MAS brengt verhalen met een rijkheid en verscheidenheid aan objecten uit de Stedelijke collecties in aangepaste opstellingen. De ruggengraat wordt gevormd door de collecties van het Nationaal Scheepvaartmuseum, het Volkskundemuseum, het Museum Vleeshuis en de collectie havengebonden maritieme en idustrieel-archeologische voorwerpen.

Verzameling

De verzameling omvat schilderijen, tekeningen, affiches, keramiek, zilverwerk, houtsnijwerk, tapijten, sieraden, archeologische voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, wapentuig, huisdecoratiestukken, plateel, scheepsmodellen en schepen, daterend van de prehistorie tot nu.

Foto en film

Fotografische en filmcollecties zijn essentieel, en mondelinge geschiedenis is intussen ook een belangrijk onderdeel van de actuele collectievorming en beheer geworden.


Eerste steen

De eerste steen voor het MAS werd al in september gelegd. De bouw van het zestig meter hoge museumcomplex, met een totale vloeroppervlakte van 15.000 vierkante meter en de aanleg van een plein van 4500 vierkante meter nemen enkele jaren in beslag.

370.000 objecten

Na de ruwbouw en de afwerking van het museum begint een tweede titanenwerk: het verhuizen van de ruim 370.000 objecten en de inrichting. Naar verwachting zal het Museum aan de Stroom voorjaar 2010 zijn deuren openen voor het publiek.

Internet: www.mas.be


BIJZONDERE EXPOSITIES IN 2009 IN ANTWERPEN


Gioya, Redon: Groteske schilderijen en tekeningen

In het oeuvre van Francisco Goya (1746 - 1828), Odilon Redon (1840- 1916) en James Ensor (1860 - 1949) spelen groteske voorstellingen een vooraanstaande rol. Juist vanwege deze tegelijkertijd lachwekkende en akelige voorstellingen worden deze drie kunstenaars beschouwd als pioniers van de moderne kunst van de 20ste eeuw.

Een confrontatie tussen hun kunst kan de betekenis van deze drie merkwaardige kunstenaars verhelderen en versterken. Het KMSKA beschikt over een zeldzame reeks etsen van Goya, een gekleurde pastel van Redon en over de grootste Ensorverzameling ter wereld en zal voor deze tentoonstelling aangevuld worden met bruiklenen uit binnen- en buitenlandse musea.

De tentoonstelling is van 14/3 t/m 14/6 te zien in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Internet: www.kmska.be

Van Quinten Matsijs tot Peter Paul Rubens terug in de Kathedraal

In 2009 organiseert de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen een tentoonstelling, in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA), met als titel "Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens". De tentoonstelling brengt een aantal belangrijke 16e en 17e-eeuwse werken uit het KMSKA, die zich vroeger in de Kathedraal bevonden, samen met een aantal werken uit dezelfde periode uit het huidige kathedraalbezit: Dit is een unieke opzet, na meer dan 200 jaar, die waarschijnlijk niet meer voor herhaling vatbaar zal zijn. Van 6/6 t/m15/11, OLV Kathedraal, Antwerpen.

Internet:  www.dekathedraal.be


Expo: Willem van Haecht en de Antwerpse kunstkamer

Van de Antwerpse schilder Willem van Haecht (1593-1637) zijn slechts vier schilderijen bekend, maar ze zijn wel bijzonder. Ze stellen "kunstkamers" voor, interieurs gevuld met schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Deze taferelen zijn een mengeling van werkelijkheid en fantasie.

De schilderijen die hij er op weergaf, kopieerde hij vrijwel allemaal naar bestaande werken van beroemde meesters. Maar in werkelijkheid bevonden ze zich niet altijd samen in één verzameling. Extra boeiend is dat hij deze kunstkamers volstopte met verhalende elementen die verwijzen naar het artistieke en culturele leven in het toenmalige Antwerpen.

In 2009-2010 worden deze vier schilderijen voor het eerst samen getoond. Ze vormen het hart van een kleine tentoonstelling die de fascinerende kunstwereld van Antwerpen in de eerste helft van de 17de eeuw tot leven brengt. De expositie is in samenwerking met Mauritshuis, Den Haag, van  25/11/2009 t/m 25/2/2010 in het  Rubenshuis in Antwerpen. Op de website meer informatie vanaf medio januari.

Internet: www.rubenshuis.be