Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Eerste actie: gezamenlijke citymarketing benchmark met Erasmus Universiteit. Na VVV Nederland, Rabobank Nederland en de Kamers van Koophandel is de Vereniging Nederlandse Gemeenten nu ook partner geworden van het Netwerk Citymarketing Nederland.

Eén van de eerste gezamenlijke acties is het ondersteunen van onderzoek naar ‘de stand in het land’ van citymarketing bij gemeenten in Nederland. Dit onderzoek is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Inzet VNG

Steeds meer gemeenten houden zich bezig met citymarketing. Door deel te nemen aan het landelijk netwerk citymarketing, wil de VNG voor gemeenten een waardevolle kennisbron op dit gebied worden. Het is de bedoeling dat de VNG-website voor gemeenten een verzamelpunt wordt van goede voorbeelden en praktische informatie over alle doelen en aspecten van citymarketing. De informatie wordt onder meer verzameld via de LinkedIn groep van het Netwerk Citymarketing en de nieuwsberichten op www.netwerkcitymarketing.nl. Daarnaast informeert de VNG haar achterban over activiteiten van het Netwerk Citymarketing en ondersteunt ze deze activiteiten waar mogelijk.

Onderzoek Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam is gestart met de voorbereidingen van een landelijk onderzoek naar citymarketing. Alle gemeenten kunnen hieraan meedoen. Want ondanks het feit dat er inmiddels veel geld wordt besteed aan citymarketing, is er nog geen goed overzicht van de marketingactiviteiten in gemeenten in Nederland. Het is onduidelijk hoeveel gemeenten aan citymarketing doen, welke activiteiten ze daarbij ontplooien, hoe citymarketing is georganiseerd binnen de gemeente en welke externe partijen daarbij betrokken zijn. In hoeverre zijn burgers bijvoorbeeld betrokken bij citymarketing? Het onderzoek wil daarom met behulp van een wetenschappelijk onderbouwde enquête onder Nederlandse gemeenten duidelijkheid scheppen over de stand van zaken in citymarketing in Nederland.

 

Onderzoeksresultaten

In het najaar presenteren VNG, Netwerk Citymarketing en de Erasmus Universiteit de resultaten. De resultaten van het onderzoek door de Erasmus Universiteit zijn onder meer bruikbaar voor een landelijke economische benchmark. Onderbrengen van de benchmark bij het Uitvoeringsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is een optie.


Netwerk Citymarketing

Het Netwerk Citymarketing is een Nederlands samenwerkingsverband van organisaties en personen, actief op het gebied van citymarketing en andere gebiedsgebonden marketingactiviteiten. Het Netwerk Citymarketing draagt actief bij aan het delen van kennis en ervaringen van verschillende steden. Andere partners van het Netwerk Citymarketing zijn onder meer VVV Nederland, Rabobank Nederland, City Result en de Kamers van Koophandel. Op LinkedIn zijn meer dan 1.000 leden actief en de afgelopen Citymarketing Innovatiedag trok ruim 350 bezoekers.