Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

KLANK ALS MATERIE' - Overzichtstentoonstelling. Zaterdag 14 augustus t/m zondag 12 september 2010. Atrium / dagelijks 10.00 - 20.15 uur (gratis entree)

Muziekgebouw aan 't IJ en Muziek Centrum Nederland (MCN) presenteren ter ere van het vijfentwintigjarig jubileum van geluidkunstenaar Hans van Koolwijk de overzichtstentoonstelling 'Klank als materie'. Op 14 augustus, de dag van de opening, wordt De Klankkaatser onthuld, het nieuwste werk van Van Koolwijk.

> Hans van Koolwijk
> Overzichtstentoonstelling 'Klank als materie'
> De Klankkaatser
> Overzicht overige klanksculpturen

Hans van Koolwijk
Hans van Koolwijk (Bergen op Zoom, 1952) is beeldend kunstenaar met een fascinatie voor klank. Hij is een pionier op het gebied van geluidkunst en heeft verschillende geluidmachines gebouwd om klank te onderzoeken. Hierbij speelt de multi-zintuiglijke waarneming (geluid dat te horen, te zien en zelfs te voelen is) een belangrijke rol. Objectieve natuurkundige verschijnselen worden veredeld, getransformeerd tot unieke, onalledaagse werken. De geluidmachines van Van Koolwijk werken in op het gevoel, ze verwonderen en ontroeren. Van Koolwijk heeft door de jaren heen een breed en internationaal netwerk opgebouwd en krijgt veel erkenning voor zijn innovatieve geluidkunst, die zich bevindt op het snijvlak van beeldende kunst en muziek.
> www.hansvankoolwijk.nl


Overzichtstentoonstelling 'Klank als materie'
Nog niet eerder was een tentoonstelling van het werk van Hans van Koolwijk van deze omvang en gedurende een zo lange periode te zien. Hij exposeert al meer dan twintig jaar zijn bijzondere instrumenten in binnen- en buitenland (o.a. Portugal, Litouwen, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië en Indonesië), maar nu zijn deze voor het eerst in één expositie te zien. De ruim opgezette en lichte openbare ruimtes van het Muziekgebouw aan ’t IJ vormen de ideale achtergrond waartegen de instrumenten te bezichtigen zijn. Werken met heel verschillende principes worden bijeengebracht in een samenhangend geheel (zie bijlage).
Deze overzichtstentoonstelling verschaft de geluidkunst een waar fundament. Hierdoor kan het werk van Van Koolwijk zowel worden gezien als een introductie voor deze kunstvorm voor leken en andere belangstellenden, maar ook als inspiratiebron voor de komende generatie geluidkunstenaars. Het is een wezenskenmerk dat het MCN zich sinds de oprichting consequent inzet om de geluidkunst nationaal en internationaal te promoten.

De Klankkaatser
De Klankkaatser is een sleutelwerk in de carrière van Hans van Koolwijk. In deze eivormige ruimte van tien meter hoog kunnen vijf mensen tegelijk staan. Het ei bevat een lichtinstallatie en een geluidmachine waaruit gecomponeerde klanken klinken, die door de gehele wand worden weerkaatst naar een centraal punt op oorhoogte. Omdat de klanken niet uit één bepaalde richting komen, maar van alle kanten, ervaren de luisteraars in dat punt de sensatie alsof de klanken ín hun hoofd worden gecreëerd.
> www.klankkaatser.nl


Overzicht overige klanksculpturen
Hieronder volgt een overzicht van de klanksculpturen die, naast de Klankkaatser, op de expostite te zien (en te horen) zijn. Foto's: Reyn van Koolwijk.

• De Eckoo
De Eckoo kan bespeeld worden door een speler, maar kan ook met een computer aangestuurd worden. De Eckoo heeft panfluiten, clusters en basfluiten als registers. Hij heeft een speeltafel vol schuiven en knoppen en doordat hij via een computer kan werken, is de Eckoo heel snel en flexibel. In deze overzichtstentoonstelling wordt hij ingezet als geluidmachine. De Eckoo kan extreem breed opgesteld worden, waardoor hij grote ruimten kan vullen met klanken, die voor de bezoeker van alle kanten lijken te komen.

• De Glissando
Twaalf snerpende fluitjes veranderen van toonhoogte, maar met een verschillende snelheid. Dat geeft luide, bedreigende verschiltonen. De klotsingen van deze geluidgolven, die in de ruimte ontstaan, geven het effect alsof ze ín de oren worden gemaakt. Zo komt het werk voor toehoorders zéér dichtbij.

• De Bassen
De tien Bassen zijn, met hun rijke scala aan boventonen, het fundament van deze grote klanksculptuurtentoonstelling. Zij worden van wind voorzien door kleine regelbare 12Volt-motoren.

• De Oer-Kaatser
In de Oer-kaatser wordt de klank door de polyester schaal gekaatst naar een punt vlak voor de schaal, het tweede brandpunt van een ellipsoïde. Daardoor gaat die klank zich in een ruimte principieel anders gedragen. Op plaatsen waar de kaatsklank nóg eens kaatst lijkten de dubbel gekaatste klanken van hele andere locaties te komen dan uit de schaal.

• De Bellen
Zeven bellen hangen dicht bij elkaar aan lange dunne lijnen en kunnen vrij swingen in de ruimte. Door minieme variaties in slingerlengten verschillen de slingertijden enigszins, waardoor de bellen
lange tijd tegen elkaar blijven tinkelen. Het is weer een combinatie van beeld en klank, een ‘oer’installatie. Eenvoudig, begrijpelijk en toch onnavolgbaar in zijn werking: het is balsem voor de ziel.

• De Bassboxen
De Bassboxen zijn het succesvolste resultaat van langlopend onderzoek naar andere manieren van
fluiten aanblazen. Twee krachtige luidsprekers dienen als elektrische luchtpompen die precieze stootjes wind naar vier fluiten sturen, waardoor ritmisch interessante klanken ontstaan. De bamboefluiten blazen gemakkelijk over en zijn gevoelig voor snelle, kleine drukverschillen. Dit is een intiem en meditatief werk dat schone, edele en ruisvrije klanken produceert en dat een subtielere positie inneemt dan veel van de andere werken.

• De Slurven
De Slurven rollen zich eerst uit en maken welluidende herrie. Bij het oprollen van de Slurven krijg je een prachtig neerwaarts glissando te horen.

• De Oer-Oorsprong
In deze fluit van 12,5 meter hoogte staat de bezoeker dáár waar het geluid gemaakt wordt, in de Oorsprong van geluid. De Oer-OorSprong is in 1999 gemaakt voor de tentoonstelling over Kunst, Wetenschap en Techniek: Magiorama.

• De Kroon
Omdat Hans van Koolwijk dichter bij de klank wilde zijn en dat ook wilde voor zijn bezoekers, en om hen de klank zelf te laten manipuleren zodat zij zich meer gaan verwonderen, bouwde hij een kleine cirkel van fluiten waar zij hun hoofd in kunnen steken, als een kroon. Door een grote slappe ballon te manipuleren reageren de fluiten zeldzaam subtiel op de steeds veranderende winddruk.

• Kniktiks
Tenslotte zullen op de kop van de Piet Heinkade vóór het terras van de Star Ferry de Kniktiks in een cirkel geplaatst worden. In het middelpunt van de cirkel horen bezoekers het getinkel van de buisklokken die via de wind door schijven worden aangeslagen.