Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

De sector toerisme is goed voor meer dan 5% van het bbp van de EU. Ongeveer 1,8 miljoen bedrijven bieden werk aan 9,7 miljoen personen (5,2% van de actieve bevolking).

Maar andere sectoren profiteren mee van het toerisme, zodat het aandeel van toerisme in het bbp eigenlijk nog hoger is: indirect is het goed voor meer dan 10% van het bbp van de EU en voor meer dan 12% van de banen. Bovendien wijzen recente cijfers op een krachtig herstel van het toerisme in de loop van  2010, waardoor het belang van de sector voor het economisch herstel nog toeneemt.
Werken aan duurzaamheid en kwaliteitstoerisme

Europa moet dé topbestemming in de wereld blijven. Met 370 miljoen reizigers uit alle delen van de wereld heeft Europa wereldwijd een marktaandeel van meer dan 40% in de sector. De Europese Commissie wil er alles aan doen om deze positie te behouden. Maar zij ziet ook in dat de verschuivingen in de wereldeconomie gevolgen hebben voor de sector, met name voor de gedragspatronen en de herkomst van de toeristen. Verder erkent de Commissie dat vergrijzing en het seizoensgebonden karakter van het toerisme specifieke problemen zijn voor de sector.

De Commissie doet in haar  mededeling van 30 juni 2010 pdf - 85 KB [85 KB] 21 voorstellen om deze voor Europa essentiële sector te ondersteunen, om de concurrentiepositie te verbeteren, duurzaamheid en kwaliteit te bevorderen en Europa te promoten als toeristische bestemming bij uitstek.

Het gaat onder meer om:

    * een virtueel Europees studiecentrum in de vorm van een internetforum voor onderzoek op het gebied van toerisme
    * meer sociaal-economische informatie inwinnen over toerisme, zodat bedrijven en overheden met meer kennis van zaken beslissingen kunnen nemen
    * een vrijwillig kwaliteitstoerismelabel om bedrijven en toeristische bestemmingen aan te moedigen om hun dienstverlening te verbeteren.

Het merk Europa: Europa als toeristische bestemming bij uitstek

De Commissie stelt voor om Europa meer als merk te presenteren bij de doelgroepen in het buitenland. Dit initiatief vereist nauwe samenwerking met de EU-landen, de nationale diensten voor vreemdelingenverkeer en organisaties uit de sector. Met een merk "Europa" zouden Europese bestemmingen zich beter kunnen onderscheiden van andere internationale bestemmingen. Het Europese culturele erfgoed is hierbij natuurlijk een onmisbaar element.

Commissaris Tajani heeft de "via Francigena" gekozen om de nieuwe EU-strategie voor toerisme toe lichten. Dit is een belangrijke middeleeuwse pelgrimsroute tussen Canterbury en Rome die loopt door Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Italië. Vandaag de dag is de via Francigena een voorbeeld van duurzaam toerisme. In de zomer van 2010 heeft de commissaris het laatste deel van de weg naar Santiago de Compostela gewandeld.
EDEN – Duurzaam toerisme: op zoek naar Europa's verborgen schatten

Europa is de belangrijkste toeristische bestemming ter wereld, met een rijke geschiedenis en zeer diverse landschappen en culturen. Duurzaam toerisme biedt vele mogelijkheden voor de ontwikkeling van regionale economieën. Economische groei brengt nieuwe banen en een betere levenskwaliteit voor de plaatselijke bevolking, dankzij de rechtstreekse en onrechtstreekse effecten op de economie. Van doorslaggevend belang is dat bij investeringen in toerisme de belangen van de bevolking bovenaan staan.

Daarom heeft de Commissie de European Destinations of Excellence (EDEN) Award bedacht, die toegekend wordt aan bestemmingen die economische, ecologische en sociale duurzaamheid hoog in het vaandel voeren. Eén keer per jaar maken de EU-landen, kandidaat-EU-landen en EVA-landen een keuze uit de beste niet-traditionele bestemmingen. Om de prijs te krijgen moet een bestemming duurzaam zijn in die zin dat men zich inzet voor het plaatselijke milieu, de cultuur en het behoud van de gemeenschap. Elk jaar kiest de Commissie samen met de nationale diensten voor vreemdelingenverkeer een thema voor reizen naar deze bestemmingen. Dit jaar gaat de aandacht uit naar rivieren en meren. In 25 landen gaat men op zoek naar ideeën om  het toeristisch aanbod aan zee, meren of rivieren te vernieuwen. Andere EDEN-thema's van de laatste jaren waren natuurgebieden, het platteland en het immateriële erfgoed van Europa. Volgend jaar ligt de klemtoon op het hergebruik van verlaten sites.

De EDEN-prijzen werden dit jaar uitgereikt in Brussel op 27 september, de Europese dag van het toerisme. In 2011, als de EDEN-prijzen voor de vijfde keer worden toegekend, zal het aantal European Destinations of  Excellence de kaap van 100 bereiken.

CALYPSO: met sociaal toerisme kan iedereen op vakantie
Een flink deel van de Europese bevolking kan zich een vakantie in het buitenland niet veroorloven.  CALYPSO probeert hier iets aan te doen door personen uit vier doelgroepen (jongeren, ouderen, gehandicapten en gezinnen in moeilijkheden) op vakantie te laten gaan in het laagseizoen. Volgens commissaris Tajani  moeten alle Europese burgers de kans krijgen kennis te maken met andere landen en culturen: "Ik zie toerisme als een moreel recht van de Europese burger, wat wordt bevestigd in de gedragscode van de wereldorganisatie voor toerisme die het recht op reizen uitdrukkelijk vermeldt."

Via de ontwikkeling van het sociaal toerisme creëert CALYPSO banen. Het vermindert het seizoensgebonden karakter van het toerisme, brengt reizen voor iedereen dichterbij, versterkt de Europese identiteit, de economische groei en de regionale en plaatselijke economieën.