Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Het Vechtdal is rijk aan verhalen die wachten om verteld te worden. Daarom worden vanaf het voorjaar van 2012 Verhalenpunten geplaatst langs het fietsroutenetwerk.

Verhalenpunten zijn palen die, nadat de gebruiker energie opwekt door op een pedaal te trappen, verhalen en legendes uit het Vechtdal afspelen. Het project is een initiatief van de Toeristische Klankbordgroep in Dalfsen en wordt uitgevoerd door gemeente Dalfsen, Regionaal Team Recreatie en Toerisme, Vechtdal Marketing en het GOBT.

De projectpartners hebben voor ogen om zowel toeristen, recreanten als eigen inwoners op innovatieve manier te wijzen op datgene wat het Vechtdal zo bijzonder maakt. Hiervoor worden dertig verhalen-punten met zestig verhalen gerealiseerd. Per punt kan de gebruiker twee verhalen beluisteren, één voor volwassenen en één specifiek voor kinderen. Voor de inventarisatie van de verhalen wordt een oproep gedaan aan bewoners van het Vechtdal en historische verenigingen.

Het project Verhalenknooppunten is een van de te realiseren onderdelen uit het Masterplan Fietsroutenetwerk Overijssel. Dit plan, dat het GOBT in 2009 geschreven heeft, bevat alle kansen en verbeterpunten voor het fietsroutenetwerk in de provincie. Met het oog op een uitrol van de Verhalenpunten op het fietsroutenetwerk elders in Overijssel, is het GOBT zowel in de voorbereidingsfase als bij de uitwerking van de Verhalenpunten in het Vechtdal betrokken.

De uitvoering wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Overijssel, Ruimte voor de Vecht, gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en de Waterschappen Velt en Vecht en Groot Salland.