Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Schiphol Nederland BV stelt haar Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 2010 algemeen verkrijgbaar.

Tevens meldt Schiphol Group hierbij dat de jaarrekening 2010 van de NV Luchthaven Schiphol (Schiphol Group) is vastgesteld op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 april 2011 en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.

Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol Group als handelsnaam) en maakt voor haar jaarrekening gebruik van de concernvrijstelling van artikel 2:403 BW.

Schiphol Nederland BV is de juridische entiteit die schuldbewijzen emitteert (obligaties, schuldbewijzen, commercial paper) onder haar EMTN en ECP programma's. Het schuldpapier dat Schiphol Nederland BV heeft uitgegeven wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd door Schiphol Group.

De Vennootschappelijke jaarrekening 2010 van Schiphol Nederland BV is bijgevoegd als aparte bijlage (pdf) bij dit persbericht.

Deze Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 2010, alsmede de Nederlandse en Engelse versie van het Jaarverslag 2010 met daarin de Jaarrekening 2010 van Schiphol Group zijn gepubliceerd en beschikbaar via het investor relations gedeelte van onze website www.schiphol.nl >   Schiphol Group > Investor Relations > Financiële informatie.