Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.De Provincie Gelderland heeft positief besloten om de rijke geschiedenis van Gelderland beter te ontsluiten.

De Provincie Gelderland heeft positief besloten over het initiatief van het Gelders Erfgoed, de Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT’s) in Gelderland en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) om de rijke geschiedenis van Gelderland beter te ontsluiten. Deze organisaties hebben hiervoor de krachten gebundeld in een nieuw samenwerkings-verband van erfgoed en toerisme. Een samenwerking die heeft geresulteerd in de oplevering van het projectplan ‘Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland’. Voor de realisatie van dit samenwerkingsproject heeft de Provincie Gelderland nu ruim één miljoen euro beschikbaar gesteld. De totale kosten van het project bedragen 2,4 miljoen euro.

Het project ‘Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland’ bestaat uit twee deelprojecten. Het verbindt het cultuurhistorische ‘Beleef mijn Gelderland!’ en het toeristische ‘Historisch Belevenis Netwerk Gelderland’. Enerzijds werken de initiatiefnemers vanuit hun eigen (erfgoed- resp. toeristische) missie aan doorontwikkeling van hun deelproject, anderzijds koppelen zij expertise, werkzaamheden en eindproducten.

‘mijnGelderland.nl’ en ‘Historisch Belevenis Netwerk’
Gelders Erfgoed heeft met ‘mijnGelderland.nl’ een digitaal platform gecreëerd voor iedereen die interesse heeft in het provinciale en lokale erfgoed. De kracht van ‘mijnGelderland.nl’ is het verzamelen en publiceren van alle erfgoedinformatie van bijna duizend erfgoedorganisaties in Gelderland: verhalen, canons, videoclips en collectie-items (van foto’s tot museumvoorwerpen).
Doorontwikkeling met innovatieve toepassingen voor actieve publieksbeleving staan op stapel. Zoals een mobiele website, een Gelderse cultuurhistorische layar en interactieve museale applicaties.

Met het ‘Historisch Belevenis Netwerk’ kunnen bezoekers de regionale (cultuur)historie in de regio Arnhem Nijmegen al beleven (www.spannendegeschiedenis.nl en www.spgs.nl). Op bijna negentig locaties die afzonderlijk en samen het verhaal vertellen van de Romeinen & Bataven, de Middeleeuwen & Hertogdom Gelre en de bevrijding aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De RBT’s en het GOBT gaan het concept ‘Historisch Belevenis Netwerk’ nu uitbreiden in de Regio Arnhem Nijmegen en verder uitrollen naar de andere drie toeristische regio’s in Gelderland: Achterhoek, Rivierenland en Veluwe.

Het gaat dan om de realisatie van 120 nieuwe locaties in heel Gelderland, verdeeld over vijf tijdslijnen: de eerder genoemde drie plus de Modernisering / Industriële Revolutie (1850-1950) en Koude Oorlog / wederopbouw. Alle locaties worden voorzien van panelen en veldkeien. Een vaste en mobiele website (drietalig) geeft van iedere locatie info, audio, video. Arrangementen, evenementen, routes en een routeplanner zorgen voor een spannende beleving van de geschiedenis in Gelderland.

Extra bezoekers en bestedingen
Beide deelprojecten zijn gebaat bij een goede afstemming en samenwerking. Hierbij zet elke partner zijn eigen kracht in. De kracht van Gelders Erfgoed als makelaar van erfgoedinstellingen ligt in het verzamelen van historische en beleefbare content. De kracht van GOBT en RBT’s ligt in het vermarkten van beleefbare erfgoedcontent en het koppelen ervan aan het toeristisch bedrijfsleven.

Met het ontsluiten en verbinden van de Gelderse cultuurhistorie met de vrijetijdssector beogen de projectpartners enerzijds een breed publiek van inhoudelijk geïnteresseerden (onder andere historici, docenten en studenten) te bereiken en anderzijds toeristen, recreanten en eigen inwoners. En daarmee het genereren van extra bezoekers en bestedingen.

De oplevering en presentaties van de verschillende onderdelen uit het project gebeurt in fases. Het gehele project zal in 2013 zijn afgerond, waarna het wordt geïntegreerd in de bestaande activiteiten van de participerende organisaties.