Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Kustveiligheid, ecologie, toerisme en economische groei kunnen hand in hand gaan wanneer overheden, kennisinstituten en kustbeheerders meer gaan samenwerken.

Dat bepleiten honderd internationale vooraanstaande professionals in het boek ‘Climate of Coastal Cooperation’. Professor Cees Veerman nam op 3 november 2011 het boek in ontvangst tijdens de Internationale Water Week.

Kustgebieden worden steeds verder ontwikkeld
Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in kustgebieden en vooral in de kuststeden groeit de bevolking sterk. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, neemt het overstromingsrisico toe en dringt het zoute water dieper het land in. In deze gebieden is het een uitdaging om de balans te vinden tussen economische groei, ecologie en veiligheid tegen overstromingen. De afgelopen decennia zijn hiervoor veel concepten bedacht en projecten uitgevoerd, waaronder ook in Nederland.

Honderd auteurs delen internationale ervaringen en kennis
´Tijd om ervaringen en kennis te delen´, vond Robbert Misdorp, die zelf 25 jaar voor Rijkswaterstaat werkte aan duurzame kustontwikkeling. Misdorp vond ruim 100 kustprofessionals bereid mee te schrijven aan een boek. Met voorbeelden uit vooral Azië en Europa laten de auteurs zien welke voordelen samenwerking en een integrale aanpak heeft voor ‘hun’ kustgebied. Het herstel van mangrovebossen bijvoorbeeld is niet alleen goed vanuit ecologisch oogpunt, maar biedt ook bescherming tegen overstromingen en schept bovendien mogelijkheden voor lokale kleinschalige visserij. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van het Rotterdamse havengebied in de afgelopen 20 jaar. De goederenoverslag en de economie zijn sterk gegroeid, maar juist een integrale aanpak heeft geleid tot een sterke verbetering van de kwaliteit van lucht, water en bodem. Bovendien is het gebied groeneer geworden en heeft de lokale recreatie een impuls gekregen. Economie en ecologie versterken elkaar. Nederland heeft hierin veel ervaringen opgedaan, deelt deze kennis met andere landen. Deze sector, mits goed uitgebaat, is een economische groei sector gezien de toenemende uitdagingen waarmee de laag gelegen, dicht bevolkte kust gebieden van de wereld te maken zullen krijgen.

Bron van inspiratie
Behalve een unieke schat aan ervaringen omvat het boek een overzicht van handleidingen, innovatieve concepten en andere ‘tools’ die integraal kustbeheer kunnen ondersteunen.
Het boek is een inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in integraal kustbeheer, zoals wetenschappers, beleidsmakers, belangenorganisaties en bestuurders.


Kijk ook op www.coastalcooperation.net