Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

In 2020 zal de wereldhandel in goederen ten opzichte van 2010 2,5 keer zo groot zijn (USD 35 biljoen) en de wereldhandel in diensten zal verdubbelen (USD 6 biljoen).

De wereldhandel, die lang door de zogenoemde volwassen economieën gedomineerd is geweest, schuift structureel op richting het oosten. Het Aziatisch-Pacifisch gebied zal tot 2020 de snelste groei laten zien en de interregionale handel in dat gebied zal tot een hernieuwde concentratie van de internationale vraag leiden. Dat staat in de prognose van Ernst & Young, 'Trading places: The emergence of new patterns of international trade', die met Oxford Economics is opgesteld.

De ontwikkelde landen domineerden de wereldhandel aan het begin van de negentiger jaren, maar hun aandeel is duidelijk afgenomen. Die afname zal tot 2020 doorzetten. Wolfgang Paardekooper van Ernst & Young licht toe: "Terwijl volwassen economieën veel last hebben van de financiële crisis, laten snelgroeiende markten het ene na het andere sterke punt zien en vormen zij een steeds belangrijker onderdeel van de wereldeconomie. In veel opkomende economieën is er behoefte aan kennis, kapitaal en technologie. Sommige landen zijn erin geslaagd om dat van buitenaf aan te trekken. Singapore is hier een goed voorbeeld van, mede door het succesvolle overheidsbeleid waardoor het land aantrekkelijk is geworden voor handel en investeringen. Internationale bedrijven zullen met deze ontwikkelingen in hun marktbenadering rekening moeten houden."

Azië motor achter groei
Ernst & Young verwacht dat het aandeel van de volwassen economieën in de wereldhandel zal afnemen van iets meer dan 60% in 2010 naar circa 55% in uiterlijk 2020. Azië zal qua handelsvolume de meest dynamische regio blijven, waarbij de snelste groei van de goederenexport zich binnen de regio zelf zal manifesteren. India en China zullen de groei blijven aanjagen en vertegenwoordigen tevens de snelstgroeiende vraag naar exportproducten uit andere landen. Deze twee landen zullen in 2020 verantwoordelijk zijn voor bijna een vijfde van de wereldwijde handelsstromen.
Het aandeel van Europa in de mondiale exportcijfers zal dalen van 38% in 2010 naar 34% in 2020. Uit de prognose blijkt echter dat juist Europa het meest van de groeiende vraag in China zal profiteren, waarbij de export naar China de komende 10 jaar met USD 370 miljard zal stijgen. De voorspelde Chinese export naar Europa van meer dan USD 1 biljoen zal bijna twee keer zo groot zijn als de Amerikaanse export naar Europa.

Handelspatronen tussen regio's
Ook in het Midden-Oosten en Afrika is sprake van nieuwe exportmarkten, aangezien deze economieën in omvang toenemen. De export naar deze regio's zal naar verwachting sneller groeien dan de export naar de VS, Europa, Japan en de overige Noord- en Zuid-Amerikaanse landen. De prognose gaat er van uit dat Europese exporteurs ongeveer een kwart van de groei van de vraag vanuit de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara voor hun rekening zullen nemen en Aziatische exporteurs bijna de helft daarvan. Grote investeringen door andere opkomende markten, met name door China, kunnen voor de sterke groei zorgen die Afrika nodig heeft. De export vanuit Europa naar Afrika en het Midden-Oosten van ruim USD 900 miljard zal zo'n 50% hoger liggen dan de export vanuit Europa naar de VS. Toch is de algehele omvang van de stroom vanuit die landen naar Europa met USD 108 miljard nog steeds relatief gering.
In Latijns-Amerika zullen zowel de aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen als de sterke toestroom aan buitenlandse directe investeringen voor productiviteitsverbeteringen zorgen. Dit komt de potentiële groei ten goede. In 2020 zal de export vanuit Latijns-Amerika en het Caribische gebied naar de VS (circa USD 769 miljard) iets hoger liggen dan de export vanuit Europa naar de VS.

Regionale dienstenstroom
Ook de verkoop van diensten zal waarschijnlijk een snelle groei laten zien, waarbij Azië ook voorop loopt. In 2020 zal de totale dienstenstroom vanuit Europa naar het Aziatisch-Pacifisch gebied (exclusief Japan) groter zijn dan naar Noord-Amerika. Wolfgang Paardekooper: "Een van de belangrijkste stuwende krachten achter deze groei zal - naarmate de Aziatische economieën volwassen worden en de middenklasse zich ontwikkelt - zitten in de groei van bancaire, verzekerings- en overige financiële diensten. De vraag naar meer geavanceerde financiële diensten is nu al - nu de rijkdom toeneemt en de regio als financieel centrum aan belang wint - snel aan het stijgen."
Niet alleen voor financiële diensten wordt in Azië een snelle groei verwacht, ook het toerisme is steeds belangrijker. Het aantal internationale toeristen dat vanuit China naar internationale bestemmingen reist, zal naar verwachting bijna verdubbelen van 32 miljoen in 2010 naar 59 miljoen in 2020. De stijging van de daaraan gerelateerde uitgaven, van USD 52 miljard in 2010 naar USD 222 miljard in 2020, zal nog belangrijker zijn.