Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol het Schipholfonds opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen.

Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven.

Vanaf maart 2012 gaat het Schipholfonds van start met een nieuwe invulling van de activiteiten. Het Schipholfonds heeft gekozen voor het thema 'fysieke beweging'.

Het bestuur van het fonds kent donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van fysiek bewegen.

Nieuw is dat het Schipholfonds twee keer per jaar een substantiële donatie van maximaal € 100.000 uitkeert, één keer voor een initiatief voor minder validen en één keer voor een regulier project.

In beweging
Het Schipholfonds wil in de directe omgeving van Amsterdam Airport Schiphol een bijdrage leveren om fysieke beweging te stimuleren. Naast dat bewegen mensen verbindt, draagt het tevens bij aan vitaliteit en gezondheid.

Om het stimuleren van bewegen te realiseren, richt het Schipholfonds zich hierbij op de plaatsen en locaties waar mensen bewegen, verenigingen met een project op het gebied van bewegen en sportverenigingen. Denk hierbij aan:
Activiteiten: toernooien, een straatvoetbalfestijn, (school) manifestatie.
Projecten: een innovatief project dat aanzet tot fysiek bewegen in buurt of wijk.
Roerende zaken: allerhande benodigdheden van (sport)verenigingen, zoals materialen.

Kijk op www.schipholfonds.nl