Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

’’Ghanese vrouwen zijn trots, beschouw hen als zakelijk partner en je bereikt iets wat ze nog nooit hebben gevoeld.’’


Twee broers met een frisse kijk op microfinanciering doen sinds 2008 goed in Ghana. Ze geven arme vrouwen een kans om een kleine handel op te zetten. Het rendement laten ze terugstromen in de onderneming en in de lokale leefgemeenschap. Een daadwerkelijk duurzaam initiatief.

Gebroeders Martijn (27) en Reinier (24) Schneider initieerden en begeleiden samen een microfinancieringsorganisatie in Noord-Ghana. CASUD (Community Aid for Sustainable Development) geeft arme vrouwen een kans om een handeltje op te zetten, door kleine leningen te verstrekken en hen de mogelijkheid te bieden om te sparen. “Veel landen in Afrika zijn toe aan nieuwe vormen van ontwikkelingshulp. Wij proberen ontwikkeling vanuit een business approach te benaderen. Een frisse kijk die niet alleen ondernemerschap beoogt te stimuleren, maar een die de vrouwen in hun waarde laat. Ghanese vrouwen zijn enorm trots, wanneer je hen als zakelijk partner beschouwt bereik je iets wat ze nog nooit hebben gevoeld.” geeft Reinier Schneider aan.

Wat maakt CASUD zo sterk?
CASUD past een groepsstructuur toe waarbij arme Ghanese vrouwen een groep vormen van ongeveer 25 personen die elkaar steunen en garanderen. Deze constructie zorgt ervoor dat er twee belangrijke aspecten door de groep uit handen worden genomen van de organisatie: selectie en monitoring. Martijn: “Hoe kan je als organisatie over een arme vrouw zonder bezittingen oordelen of ze kredietwaardig is? Niet! Dat laten we de vrouwen zelf doen, omdat zij elkaar veel beter kennen dan wij hen. Wij vertrouwen de groep dat ze gezamenlijk in staat zijn terug te betalen en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Dit gaat uitstekend en zorgt voor een stukje sociale controle en stimulans.’’  

Het verdienmodel van CASUD
Geld dat verstrekt wordt keert uiteindelijk weer terug in de stichting en de winst uit rente wordt in projecten gestopt die ten goede komen aan de community. Door de kosten van dit initiatief laag te houden, wordt er voor gezorgd dat het project positief draait. Hierdoor is continue steun vanuit Nederland niet nodig en is de organisatie daadwerkelijk (financieel) duurzaam. De financiering regelen ze bij voornamelijk private partijen. Martijn Schneider: “Onze investeerders zoeken geen rendement. Mensen vinden het geweldig om op deze manier heel direct ontwikkeling te financieren. Van de positieve resultaten ontplooien we gemeenschapsgerichte projecten zoals drinkwaterfaciliteiten, trainingen en klaslokalen.’’ Het project bestrijkt inmiddels 1.100 vrouwen en realiseert uitstekende terugbetalingsratio’s. Van de ruim 10.000 leningen die de organisatie tot nu toe heeft verstrekt, leidde dit slechts tot twee probleemgevallen.

Achter CASUD
Broers Martijn en Reinier Schneider. Martijn studeerde bedrijfskunde in Amsterdam en volgt op dit moment een master Business Studies. Reinier deed technische bedrijfskunde in Groningen en werkt nu aan een master Industrial Engineering & Management. Het was in Ghana zelf waar het idee voor dit initiatief is ontstaan. In 2005 koos Reinier voor een 'gap year' in Ghana. Bij een dorpsschool is hij kleine projecten gaan uitvoeren. De huisvesting in een progressief gezin met zes 'Ghanese broers', was de basis voor een prachtig jaar en het fundament voor Casud. Een vertrouwensrelatie is essentieel in de opzet van een dergelijke organisatie.                              

Doelstelling
Geboren uit oprechte belangstelling en ondernemende nieuwsgierigheid is CASUD vandaag de dag een serieus bedrijf dat substantieel bijdraagt aan de ontwikkeling van de omgeving. Het stimuleert ondernemerschap bij vrouwen en geeft terug aan de gemeenschap. CASUD heeft zelfs het punt bereikt waar de initiele funding niet toereikend is om aan de vraag te voldoen en wil groeien!

De motivatie ligt voor de broers Schneider niet in de financiële hoek. “Het is een geweldige leerschool voor internationaal ondernemerschap en vooral erg leuk om te doen. Wij werken in Ghana met jonge mensen én bieden unieke mogelijkheden aan een community van ruim 1000 gezinnen. Wat is er mooier dan dit?”, aldus de gebroeders.

Over microfinanciering
Onder deze term vallen financiële diensten die met zeer kleine bedragen worden verstrekt. Het is een algemene verzamelnaam voor een financiering, van vaak minder dan 100 euro, bedoeld om de arme bevolking in ontwikkelingslanden een kans te geven een eigen onderneming op te bouwen. In een Westerse situatie gaat het bij microfinanciering om het stimuleren van de kredietverlening aan kleinbedrijven. Welliswaar zijn beide gebasseerd op dezelfde principes: de combinatie van financiering en begleiding is cruciaal.