Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

In het spoor van Oranje. Het Oranjewoud, een mozaïek van statige buitenplaatsen, lommerrijke parktuinen, boerderijen en bos- en weidelandschap ten zuidoosten van Heerenveen, krijgt de status van beschermd dorpsgezicht.

De landgoederenreeks is volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van landelijk belang vanwege de cultuurhistorische betekenis.  

Op 29 juni overhandigt Antoinette le Coultre, regiohoofd Noord van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het besluit tot aanwijzing aan wethouder Coby van der Laan van de gemeente Heerenveen. Dat gebeurt op landgoed Oranjestein, dat heel illustratief is voor de reeks statige buitenplaatsen binnen het dorpsgezicht.  

Oranje trekt
In de zeventiende eeuw kocht Albertine Agnes, weduwe van de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau en kleindochter van Willem van Oranje, een oude state en breidde deze uit tot Oranjewoud. Dit voorname landgoed had een grote aantrekkingskracht op andere adellijke families. Zij stichtten in de directe omgeving nieuwe buitenplaatsen, tot ver in de negentiende eeuw. Zo ontwikkelde zich een landgoederenreeks met statige landhuizen, landschapstuinen en parken, lange zichtlanen en een afwisselend coulissenlandschap. Begin twintigste eeuw voegde de gegoede burgerij zich in het gezelschap met fraaie villa’s – het dorp Oranjewoud.

Ook voor toeristen was het gebied al vroeg een aantrekkelijke bestemming – het eerste hotel verrees in 1740. Oranjewoud groeide uit tot één van ’s lands populairste bestemming voor dagtochtjes en schoolreisjes. Er kwamen nieuwe uitspanningen met attracties als een speeltuin, hoenderpark, kluizenaarswoning en onderaardse gang met spiegelgrot. De belvedère in Tjaarda’s bos – in 1917 gebouwd als houten uitkijktoren en al snel vervangen door een toren van gewapende beton – is nog steeds een trekpleister.  

 

Bescherming
De aanwijzing van Het Oranjewoud als beschermd gebied is vooral bedoeld om het bijzondere karakter te behouden. Dit betekent niet dat alle veranderingen in het gebied geblokkeerd worden. Het museum Belvédère uit 2004 dat binnen het gezicht ligt, laat bij uitstek zien hoe nieuwe ontwikkelingen en toevoegingen ingepast kunnen worden binnen de historische structuur.

In het bestemmingsplan voor Het Oranjewoud worden regels opgenomen waar eigenaren van woningen en gronden rekening mee moeten houden. Deze regels zijn gericht op het behouden en versterken van het bijzondere karakter in het beschermde gezicht. Eigenaren van niet-monumenten zullen voor een aantal vergunningvrije bouwwerkzaamheden voortaan ook een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Voor eigenaren van gemeentelijke of rijksmonumenten in het aangewezen gebied verandert er weinig. Sinds 1 januari zijn bepaalde werkzaamheden aan rijksmonumenten zoals gewoon onderhoud wel vergunningvrij.