Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

VVD, SGP en Groen Links onder de maat. Erfgoedvereniging Bond Heemschut publiceert een analyse van de (voorlopige) verkiezingsprogramma’s op het thema cultureel erfgoed. 

De vereniging is tevreden over de aandacht van de meeste partijen in de programma’s, maar plaatst wel een aantal kanttekeningen. Bij Groen Links, de VVD en SGP ontbreekt echter een visie op de toekomst van ons cultureel erfgoed.

De ChristenUnie heeft volgens de Bond Heemschut de meest integrale visie op de waarde en het behoud van cultureel erfgoed voor onze samenleving. Interessant is de wens van D66 om te komen tot een ‘National Trust’ voor monumenten die uit overheidsbezit zouden moeten worden afgestoten. De PVV maakt zich sterk voor behoud van monumenten, architectuur en beschermde dorpsgezichten.

Uit de verschillende programma’s blijkt voorts dat het thema herbestemming, dat bij de vorige verkiezingen een belangrijk item vormde en inzet is van het huidige regeringsbeleid, in de huidige programma’s vrijwel ontbreekt. Heemschut vindt dit verontrustend, omdat juist in een periode van economische teruggang de inzet op herbestemming van monumenten juist voorop zou moeten staan.

De nieuwe Tweede Kamer zal als hoeder van het erfgoed in een aantal dossiers, gezien de  restauratieopgave, de milieuopgave, de krimp, de komst van nieuwe energielandschappen, de deregulering en decentralisatie en de komst van de nieuwe Omgevingswet het voortouw moeten nemen in het toetsen en bewaken van de kaders voor een goede borging van een mooi en historisch rijk Nederland.  Heemschut wijst de kandidaat Kamerleden erop dat dat in alle gevallen niet over de hoofden van, maar met de burger dient te gebeuren.

Op de website van Heemschut staat de volledige analyse alsmede een link naar de verschillende programma’s.

www.heemschut.nl


Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam