Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

Eind 2011 bedraagt het deel van het Nederlandse hotelaanbod dat ketengebonden is 61%: van alle Nederlandse hotelkamers staat nog maar 39% los van een keten. Dit is gebleken uit nieuw onderzoek van Horwath HTL.

Deze ketengraad van 61% is aanzienlijk hoger dan het Europese gemiddelde. Ten opzichte van een ketengraad van 35% zo’n 10 jaar geleden betekent dit bovendien een bijzonder snelle opmars van hotelketens. Van alle hotelketens heeft Van der Valk Hotels en Restaurants, Nederlands oudste eigen hotelketen, verreweg het grootste marktaandeel. Ook het internationale NH Hoteles heeft een leidende positie in de Nederlandse hotelmarkt.

Ketengraad in Nederlandse hotelmarkt is hoog
In Nederland zijn maar liefst 50 hotelketens met 63 hotelmerken actief, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Horwath HTL. De ketens hebben in Nederland bijna 560 hotels en meer dan 57.800 hotelkamers. Door het laatstgenoemde aantal af te zetten tegen circa 95.000 hotelkamers in de gehele Nederlandse markt, ontstaat een percentage van het Nederlandse hotelaanbod dat ketengebonden is. Deze ketengraad van 61% is aanzienlijk hoger dan de Europese ketengraad die eerder dit jaar werd vastgesteld op 35%. De recentelijk door Horwath HTL berekende ketengraad is bovendien veel hoger dan op basis van oudere cijfers werd gedacht: in 2001 werd een ketengraad van 35% in de Nederlandse hotelmarkt vastgesteld en stond dus nog 65% van het Nederlandse aanbod los van een hotelketen.

Bij het kiezen van een hotel speelt voor de gast tegenwoordig, behalve de locatie, vaak ook het merk van een keten een grote rol. Door een grotere aantrekkingskracht op gasten, maar ook door een grotere efficiëntie in de bedrijfsvoering, zijn bij ketenhotels de kameromzet en overige omzetten vaak relatief hoog en het kostenpatroon vaak relatief laag. Hierdoor is het aantal ketens en merken in de Nederlandse hotelmarkt de afgelopen jaren flink gegroeid.

De Nederlandse ketenhotelmarkt heeft nog altijd een redelijk nationaal karakter
De Nederlandse ketenhotelmarkt heeft nog altijd een redelijk nationaal karakter. Zo heeft maar liefst 60% van de ketens, 58% van de ketenhotels en 47% van de ketenhotelkamers een nationale herkomst en heeft de helft van de top 10 van hotelketens en van de top 10 van hotelmerken in Nederland een nationale herkomst, zelfs zonder Golden Tulip als nationaal merk te bestempelen.

De 30 ketens met een nationale herkomst hebben 23 merken die ze allemaal in Nederland uitdragen. De 20 ketens met een internationale herkomst hebben wereldwijd 105 merken. Hiervan dragen ze er ‘maar’ 40 uit in Nederland, waardoor ons land lijkt open te staan voor gemakkelijke invoering van minstens 65 nieuwe merken.

Hoewel een gemiddelde nationale keten bijna net zo veel hotels heeft als een gemiddelde internationale keten, heeft ze door een kleinere gemiddelde hotelomvang beduidend minder kamers. Hierdoor is het marktaandeel van nationale en internationale ketens in de Nederlandse ketenhotelmarkt bijna even groot. Behalve door een kleinere omvang, onderscheidt een hotelketen met een nationale herkomst zich soms van een hotelketen met internationale herkomst door zich sterker te richten op de toeristische markt en door het uitblijven van een beursnotering.

Van der Valk Hotels en Restaurants heeft verreweg het grootste marktaandeel
Van alle hotelketens heeft Van der Valk Hotels en Restaurants, Nederlands oudste eigen hotelketen, verreweg het grootste marktaandeel. Opvallend is dat deze keten met maar liefst 59 hotels en nagenoeg 7.800 hotelkamers, verspreid over heel Nederland, al die jaren bij het ene hotelmerk is gebleven. Zowel in de top 10 van grootste hotelketens als in de top 10 van grootste hotelmerken wordt Van der Valk Hotels en Restaurants op de voet gevolgd door het internationale NH Hoteles. In de top 10 van grootste hotelketens in Nederland doet het internationale  Accor in aantal kamers niet heel veel onder voor de nummers 1 en 2. De nummer 3 in de top 10 van grootste hotelmerken in Nederland, het internationale Best Western, heeft wel beduidend minder veel hotelkamers dan nummer 1 en nummer 2.

Tabel 1: Top 10 hotelketens in Nederland

 

Keten

Hotels

Kamers

1

Van der Valk (NL)

59

7.767

2

NH

35

6.544

3

Accor

39

6.245

4

Group Du Louvre

63

4.661

5

Hampshire (NL)

66

4.497

6

Best Western

46

3.284

7

Bastion (NL)

30

2.751

8

Intercontinental Hotel Group

13

2.262

9

Fletcher (NL)

48

2.245

10

Bilderberg (NL)

19

1.866


Tabel 2: Top 10 hotelmerken in Nederland

 

Merk

Hotels

Kamers

1

Van der Valk (NL)

59

7.767

2

NH

35

6.544

3

Best Western

46

3.284

4

Bastion (NL)

28

2.506

5

Golden Tulip

31

2.479

6

Fletcher (NL)

48

2.245

7

Ibis

11

2.084

8

Novotel

9

1.782

9

Hampshire Eden (NL)

16

1.781

10

Bilderberg (NL)

18

1.725

Een volledig overzicht van de opgenomen hotelketens is hier te downloaden.

Ketenbinding in Nederlandse hotelmarkt vooral op basis van management
Als enkel wordt gekeken naar ketenbinding voor het management én het vermarkten van de aangesloten hotels, en ketenhotels op basis van franchisecontracten dus worden uitgesloten, blijkt de ketengraad in de Nederlandse hotelmarkt nog steeds 47% te zijn. Dit wil zeggen dat voor het leeuwendeel van Nederlandse ketenhotels geldt dat het management wordt gedaan door de betreffende keten.

Is het van oudsher zo

Ketenbinding in Nederlandse hotelmarkt vooral op basis van management
Als enkel wordt gekeken naar ketenbinding voor het management én het vermarkten van de aangesloten hotels, en ketenhotels op basis van franchisecontracten dus worden uitgesloten, blijkt de ketengraad in de Nederlandse hotelmarkt nog steeds 47% te zijn. Dit wil zeggen dat voor het leeuwendeel van Nederlandse ketenhotels geldt dat het management wordt gedaan door de betreffende keten.

Is het van oudsher zo dat veel hotelketens eigenaar zijn van zowel het hotelvastgoed als de hotelonderneming, ontstaat ketenbinding nu vooral door middel van contracten tussen ketens en eigenaren van hotelvastgoed. De verschillende contracten hebben betrekking op management, huur en/of franchise, ieder met andere voorwaarden op het gebied van verantwoordelijkheden, vergoedingen, risico en zeggenschap.

In de vier voornaamste vormen van ketenbinding heeft een tweede groot verschil betrekking op het management. In geval van ketenbinding door middel van een eigendomsstructuur, een managementcontract en een huurcontract is sprake van management van het hotel door de hotelketen. In geval van een franchisecontract houdt de hotelketen zich juist afzijdig van het management van het hotel en biedt alleen ondersteuning bij het in de markt zetten ervan.

Over de publicatie
Over de Nederlandse logiesmarkt en daarmee de Nederlandse hotelmarkt waren veel statistieken beschikbaar, maar er bestond nog geen enkel overzicht tot op kamerniveau van de Nederlandse ketenhotelmarkt, terwijl de praktijk bewijst dat ketenbinding ook in Nederland steeds belangrijker wordt. Daarom is in het najaar van 2011 de publicatie ‘De opmars van hotelketens – Nederlands ketenhotelaanbod in kaart gebracht’ uitgevoerd door Horwath HTL, een adviesbureau met meer dan 30 jaar ervaring in onderzoek en advies in de sectoren Hotels, Toerisme en Leisure.