Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

In Haarlem en Zandvoort is de komende jaren ruimte voor respectievelijk circa 260 en 105 nieuwe hotelkamers, ondanks de drukkende effecten van de economische crisis op hotelvraag.

Met de realisatie ervan breidt het hotelaanbod uit met ruim 30% in Haarlem en nagenoeg 15% in Zandvoort. Daarbovenop bieden de 2 markten kansen voor nieuwe destinatiehotels van 80 tot 120 kamers. Uit onderzoek van Horwath HTL naar de marktpotentie voor hotels in Zuid-Kennemerland is tevens gebleken dat er vanuit de markt voldoende interesse is voor het ontwikkelen van nieuwe hotelkamers. Om de ontwikkeling van het hotelaanbod zo goed mogelijk te faciliteren en te structureren, is, met gebruikmaking van advies van Horwath HTL, in Haarlem een nieuw concepthotelbeleid opgesteld en wordt ook in Zandvoort gewerkt aan een nieuwe ‘Nota Verblijfsaccommodaties’.

Marktruimtebepaling Haarlem en Zandvoort
Uit het onderzoek naar de marktpotentie voor hotels in de regio Zuid-Kennemerland dat Horwath HTL in de eerste helft van 2011 heeft uitgevoerd blijkt dat tot en met 2020 de hotelmarkten van Haarlem en Zandvoort met respectievelijk ongeveer 260 en 105 nieuwe hotelkamers kunnen worden uitgebreid en tegelijkertijd weer een gezonde balans van aanbod en vraag kan worden bereikt. In deze marktruimtebepaling, waar voor beide gemeenten het bestaande aanbod aan kamernachten op basis van een wenselijke bezettingsgraad is afgezet tegen het aantal benodigde kamernachten om aan de verwachte toekomstige vraag te kunnen voldoen, is rekening gehouden met dalingen in hotelvraag waar de gemeenten de afgelopen crisisjaren mee te kampen hadden. De genoemde aantallen zijn nog exclusief 2 à 3 unieke destinatiehotels met ieder 80 tot 120 kamers. Dergelijke destinatiehotels zouden voor vraag van hotelgasten kunnen zorgen die zonder de aanwezigheid van de nieuwe hotels niet de nacht in een hotel in Haarlem of Zandvoort zouden hebben doorgebracht. Na het bepalen van de realisatiekansen van negentien geïnventariseerde plannen voor ontwikkelingen van nieuwe hotels en/of uitbreidingen van bestaande hotels in Haarlem, blijkt dat de berekende marktruimte in Haarlem naar verwachting de eerstkomende jaren zal worden gevuld. Met zes plannen lijkt ook voor Zandvoort vanuit de markt voldoende interesse te bestaan om de berekende marktruimte te vullen. Echter, hotelontwikkelingen of uitbreidingen van hotels worden voorafgegaan door langdurige processen en lang niet alle plannen komen daadwerkelijk tot ontwikkeling. Deze laatste tendens is in Zandvoort in het verleden versterkt door het politieke klimaat.

Advies en beleid Haarlem
Op basis van de resultaten van het onderzoek, heeft Horwath HTL de gemeente Haarlem geadviseerd om: 1) de markt te laten bepalen wanneer wat voor soort hotels aan de markt worden toegevoegd, 2) marktpartijen te informeren over de (on)mogelijkheden voor nieuwe hotelkamers, 3) versimpelde regelgeving voor Bed & Breakfasts te ontwikkelen en communiceren en 4) het zakelijke klimaat in de gemeente in de toekomst beter te laten aansluiten op zakelijke hotelvraag. Uit het concepthotelbeleid, waar het college van Burgemeester en Wethouders op 25 oktober jongstleden mee heeft ingestemd, blijkt dat de gemeente het advies grotendeels ter harte neemt en bovendien inzet op het faciliteren van nieuwe hotelkamers in diverse vormen en maten.

Advies en beleid Zandvoort
Op basis van de resultaten van het onderzoek, heeft Horwath HTL de gemeente Zandvoort geadviseerd om: 1) extra inspanningen te verrichten voor het faciliteren van hotelontwikkelingen, 2) versimpelde regelgeving voor Bed & Breakfasts te ontwikkelen en communiceren, 3) investeringen te doen in de publieke ruimte en 4) verbeteringen in het zakelijke en toeristische verblijfsklimaat te initiëren en coördineren. Uit het voornaamste doel van de nieuwe Nota Verblijfsaccommodaties, het ‘beter mogelijk maken van de vestiging van nieuwe accommodaties’, blijkt dat de gemeente Zandvoort het advies ter harte heeft genomen.

Hotelmarkt Zuid-Kennemerland
De hotelmarkt van Zuid-Kennemerland bestaat uit 95 hotels en 1.648 kamers, waarvan het grootste deel is gelegen in Haarlem (49%) en Zandvoort (45%). In totaal bestaan 33 plannen voor nieuwe hotels of uitbreidingen van bestaande hotels in Zuid-Kennemerland. Na Haarlem, betreft het grootste deel van de geplande hotelkamers als vestigingslocatie Haarlemmerliede. Dit laatste wordt veroorzaakt door de plannen voor een grootschalig hotel op Sugar City, het terrein van een voormalige suikerfabriek dat wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel complex inclusief ‘eigen’ NS station. In verband met het gewenste imago als gastvrije gemeente, bestaat in Heemstede een politieke wens voor een hotel. Een kleinschalig hotel of een destinatiehotel onder leiding van een lokale en/of bijzondere ondernemer lijkt hier het meest gepast. De gemeente Bloemendaal voert geen actief beleid op hotels, maar is in principe bereid medewerking te verlenen aan herontwikkelingen tot hotels, bijvoorbeeld in één of meerdere van de vele kloosters.

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘Marktpotentie hotels Zuid-Kennemerland, met concentratie op Haarlem en Zandvoort’ is in de eerste helft van 2011 uitgevoerd door Horwath HTL, een adviesbureau met meer dan 30 jaar ervaring in onderzoek en advies in de sectoren Hotels, Toerisme en Leisure. Gedurende het onderzoek hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden bij de diverse gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland alsmede met marktpartijen in Haarlem en Zandvoort. Het onderzoek is tot stand gekomen met behulp van twee begeleidingsgroepen en is gepresenteerd aan het bestuurlijk RES.