Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte - enkele fraaie streetviews

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

De Maastricht Health Campus wordt de aanjager voor nieuwe congressen in Maastricht. Het project ‘Congresstad+’ is hiervoor in het leven geroepen.

Het project moet leiden tot meer medische congressen in de stad, tot een sterker imago als kennisstad en –regio, tot meer samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en tot meer verblijf, bestedingen en werkgelegenheid in stad en regio. De gemeente Maastricht draagt in 2012–2013-2014 € 100.000 per jaar bij aan de realisatie van het project. Congresstad+ is een initiatief van de gemeente Maastricht, de Maastricht Health Campus, MECC Maastricht, de Universiteit Maastricht en het Maastricht Congres Bureau.
 

Economische speerpunten, samenwerking en citybranding
De bijdrage is toegekend op basis van de economische speerpunten, de regionale samenwerking binnen Brainport (dat Zuidoost-Nederland tot koploper in de internationale kenniseconomie moet maken), LED (Limburg Economic Development) en het beleid voor citybranding. Met het project worden de kennis en netwerken van de congreswereld, de Maastricht Health Campus en het bedrijfsleven met elkaar verbonden. Doel is enerzijds om meer congresbeurzen rond de speerpunten van de Maastricht Health Campus zelf te organiseren en anderzijds om samen met alle partners belangrijke bestaande medische congressen binnen te halen.
Op deze wijze wordt kennis ontwikkeld en verspreid en ontstaan kansen voor het bedrijfsleven om in te spelen op die nieuwe kennis (valorisatie). Met het project wordt ook het imago van de stad en regio als kennisstad/-regio versterkt en leidt het tot een economische spin-off door meer verblijf en meer bestedingen in de stad.

Verantwoordelijk Wethouder John Aarts: “In deze economische zware tijden is het goed om te zien dat we door samenwerking meer met dezelfde Euro kunnen bereiken. Deze bijdrage stimuleert de Maastricht Health Campus, het zakelijk toeristische bedrijfsleven en verbetert het imago. Het mes snijdt zo aan 3 kanten.”
 

Kennis, kunde, kassa
Het project bundelt de krachten van de partners zowel ter versterking van de Maastricht Health Campus als het vergroten van het zakelijk toerisme. De speerpunten van de Maastricht Health Campus staan hierbij centraal, te weten;

•       Cardiovasculaire aandoeningen

•       Metabole aspecten van chronische ziekten incl. kanker

•       Public Health & Primary Care

•       Mental health & neurosciences

Om hier optimaal succes uit te kunnen halen moet er sprake zijn van gedegen marketing. Congres(-beurzen) zijn een marketinginstrument dat hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

 
Harm Jan Driessen, kwartiermaker van de Maastricht Health Campus: “Voor de ontwikkeling van de regionale economie is het van groot belang dat de ontwikkeling van de Maastricht Health Campus met vereende krachten wordt opgepakt. Door goede samenwerking zorgen we voor hoogwaardige werkgelegenheid in de regio. Het organiseren van congressen op het gebied van gezondheid is een belangrijke pijler onder de Maastricht Health Campus. Dit initiatief van de Gemeente Maastricht verwelkomen wij dan ook zeer”
 

Economisch belang
Congres(-beurzen) in Maastricht hebben grote impact voor de stad en regio. Het gaat om onder meer de directe economische resultaten voor organisaties als het MECC Maastricht, hotels, lokaal transport en gastronomie. Alleen deze laatste zien al een omzet per congresganger per dag tegemoet van € 365,-. In totaal beoogt het project minimaal 16.500 extra congresmandagen, goed voor ruim € 6.000.000 te genereren. Bovendien wordt via een beter (kennis)imago makkelijker om nieuwe bedrijven te verleiden te investeren en zich te vestigen in stad en regio. Ook worden bezoekers van de congressen in contact gebracht met onze kennisinstellingen en bedrijven. Dit zal leiden tot nieuwe vormen van samenwerking en business en tot meer werkgelegenheid.

 
Rol Maastricht Congres Bureau
Het Maastricht Congres Bureau heeft bij de uitvoering van het Congresstad+ project een aanjagende rol. Zij regisseert de samenwerking tussen de partners zoals Universiteit Maastricht, de Maastricht Health Campus en de gemeente. Het gaat om het bundelen van kennis, financiële middelen en netwerken. Verder werken MECC Maastricht en het Maastricht Congres Bureau nog intensiever samen op de bewerking van de specifieke congresmarkt gekoppeld aan de thema’s van de Maastricht Health Campus. Marcel Knols, directeur Maastricht Congres Bureau; “in het afgelopen half jaar hebben we deze manier van werken uitvoerig getest. Het blijkt dat we meer en eenvoudiger congres ontwikkeling en acquisitie kunnen aanjagen, met positieve resultaten”. Eric Broekaart, directeur MECC Maastricht voegt daar aan toe; “door vanuit diverse organisaties eenduidig te focussen en frequent de voortgang en het behalen van de targets te bespreken zijn we veel slagvaardiger”.

Kijkt u ook eens op www.maastrichtcongresbureau.nl of www.mecc.nl