Op 14 en 15 november vindt de 223ste KNO bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied plaats in MECC Maastricht.

Maastricht ontvangt deze dagen 300 deelnemers aan dit nascholingscongres.

De bijeenkomsten van de vereniging vinden telkens in een andere stad plaats. In 2008 was de vereniging ook al te gast in Maastricht. Het aantal deelnemers voor die bijeenkomst was toen hoger dan voor hun bijeenkomsten elders. Dat, gecombineerd met de kwaliteit van MECC Maastricht, heeft hen in 2008 al doen besluiten terug te keren naar Maastricht in 2013.

Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
Het KNO werkgebied is uitgebreid en het aantal KNO-artsen is gestegen. De bijeenkomst in Maastricht dient als nascholing en accreditatie. De vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied stelt zich ten doel het bevorderen van de keel-neus- en oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
Het houden van algemene vergaderingen met een wetenschappelijk en/of een huishoudelijk gedeelte;
Het bevorderen en controleren van de kwaliteit en doelmatigheid van de beroepsbeoefening;
Het behartigen van de beroepsbelangen;
Het instandhouden van een bibliotheek en een archief;
Het uitgeven van een tijdschrift en rapporten en het opstellen van standpuntnota’s;
Het stimuleren van (elektronische) communicatie en informatievergaring (op vakinhoudelijk gebied) door het onderhouden van een website;
Het steunen en doen houden van congressen;
Het onderhouden van banden met zusterverenigingen in binnen- en buitenland;
Andere activiteiten die aan het doel kunnen bijdragen.
Medische congressen in Maastricht
Maastricht positioneert zich steeds sterker op de markt van meerdaagse medische congressen. De komst van de Maastricht Health Campus, waar MECC Maastricht een fysiek onderdeel van is, speelt hierbij een grote rol. Er is dan ook een nauwe samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij het acquireren van medische congressen: Maastricht Health Campus, academisch ziekenhuis Maastricht en Maastricht University (MUMC+), MECC Maastricht, gemeente Maastricht en Maastricht Convention Bureau. Genoemde partijen maken zich hard voor het aantrekken van zoveel mogelijk medische congressen naar Maastricht & regio.

Het Maastricht Convention Bureau is met zijn producten, diensten en jarenlange expertise dé intermediair bij uitstek in het bevorderen van het congres- en vergaderbezoek aan Maastricht en regio. Het heeft als doel een structurele bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van Maastricht en regio. Het Maastricht Convention Bureau houdt kantoor in het historische Dinghuis in Maastricht, alwaar ook de VVV Maastricht is ondergebracht. De volledige adresgegevens zijn: Maastricht Convention Bureau |  Het Dinghuis, Kleine Staat 1 | 6211 ED  MAASTRICHT | NEDERLAND