Toerisme in Afrika is een onontgonnen goudmijn - maar beseffen ze dat daar zelf wel?

Met de grote stromen vluchtelingen uit Afrika vragen we ons weleens af of het continent zo weinig te bieden heeft en waarom de mensen daar zo graag weg willen. Politieke instabiliteit en oorlog kan altijd een goede reden zijn elders een betere toekomst te zoeken. Armoede is ook een goede reden om uit het moederland te vertrekken. Maar zijn er dan geen mogelijkheden welvaart en werkgelegenheid te creeren? Meer toerisme is dan een mogelijkheid. Maar: is dat gemakkelijk te realiseren?

De toekomst van het toerisme in Afrika heeft een groot potentieel, maar de uitbreiding en ontwikkeling hangt af van een betere vervoersinfrastructuur - met inbegrip van de luchtvaartmaatschappij verbindingen, wegen en spoorwegen. Daarnaast ontbreekt het vaak aan een goede marketing van de bestemmingen. Ook is er te weinig aandacht voor de marketing van niche sectoren zoals avontuur- en ecoreizigen. Zolang dat achterwege blijft, blijft het potentieel van het toerisme in en naar Afrika onbenut.

“Hoewel Afrika goed is voor 15% van de wereldbevolking ontvangt het continent maar ongeveer 3% van het mondiale toerisme” . Om het Afrikaanse toerisme potentieel te maximaliseren zijn grote investeringen nodig in de belangrijkste sectoren van de infrastructuur (zoals vervoer, energie, water en telecommunicatie). Uiteraard zal ook iets moeten worden gedaan aan de veiligheid en de politieke stabiliteit.

Afrika is de thuisbasis van enkele van de snelst groeiende economieën  en de inkomsten uit het toerisme is in sommige landen in Afrika al meer dan het dubbele van het bedrag van de donorhulp die ze ontvangen. Er zijn enorme mogelijkheden voor verdere uitbreiding van het toerisme in het hele Afrikaanse continent maar dat zal een hele uitdaging worden. Het uitblijven van een solide infrastructuur in de vorm van goede wegen en transportverbindingen, betere luchtvaart netwerken, minder visa problemen om tussen Afrikaanse landen te reizen zijn slechts enkele van de redenen waarom de Afrikaanse toeristische sector niet echt wil groeien.

afrika stranden 2travel2Volgens de World Tourism Organization (UNWTO) zijn in 2012 rond de 63 miljoen internationale toeristen aangekomen in Afrika, in vergelijking met 17,4 miljoen bezoekers in 1990. De top zes landen voor internationale toeristische inkomsten in 2012 waren, in afnemende volgorde: Egypte ($ 9.940.000.000) gevolgd door Zuid-Afrika ($ 9.994.000.000), Marokko ($ 6.711.000.000), Tunesië ($ 2.83.000.000), Tanzania ($ 1.564.000.000) en Mauritius ($ 1.477.000.000).
(Opm: in sommige landen worden deze cijfers bij lange na niet meer gehaald door politieke problemen)

Het economisch potentieel van het toerisme is opmerkelijk, met directe en indirecte gevolgen voor de werkgelegenheid. Alleen al in Afrika levert het toerisme in 2012 8,2 miljoen directe arbeidsplaatsen.  Afrika heeft de jongste bevolking van de wereld, met bijna 70% van de bevolking onder de leeftijd van 25. De jeugd vormt ongeveer 37% van de beroepsbevolking, daarvan is nu ongeveer 60% werkloos. Om deze reden zou het goed zijn om het toerisme te bevorderen.

Afrika's toekomst kan er goed uitzien als de enorme groei van het avontuur en eco-toerisme, in combinatie met een rijke culturele erfgoed van het continent en natuurlijke schoonheid doorzet. Verschillende luchtvaartmaatschappijen uit de Verenigde Staten, Afrika, Europa en het Midden-Oosten hebben plannen om hun routes naar Afrika uit te breiden.

Commentaar Bob van Limburg: Dan moeten in de eerste plaats de toeristische ontvangsten daar blijven zoals dat bijvoorbeeld in Tunesië is gedaan. Anders is het een verkapte vorm van neo kolonialisme.

 

Booking.com

Veilig, snel, vertrouwd

Booking.com