Internationaal reizen zal in komende tien jaar met 35% toenemen - aldus Visa.

Samen met  Oxford Economics  analyseert Visa miljarden transacties wereldwijd. Daaruit konden ze voorspellen dat meer dan 280 miljoen huishoudens wereldwijd tegen 2025 minstens één internationale reis per jaar zullen maken.

Twee opkomende trends zullen deze groei stimuleren.

Ten eerste: de sterke groei van de middelklasse waardoor meer mensen kunnene reizen. Naarmate de inkomsten groeien - vooral in ontwikkelingslanden - hebben mensen meer middelen om internationaal te reizen.

Ten tweede: internationale reizen worden steeds eenvoudiger dankzij nieuwe technologie en felle concurrentie in de industrie.

Nieuwe luchthavens
De komende tien jaar worden er circa 250 nieuwe luchthavens verwacht.
Betere connectiviteit zorgt voor meer  - ook korte - reizen. Visa schat zelfs dat er meer dan 340 luchthavens zullen worden gebouwd in de komende 10 jaar, Daardoor zorgen nieuwe nieuwe routes voor betere bereikbaarheid van talloze bestemmingen.

Door de wereldwijd verbeterde digitale connectiviteit is iedereen zich bewuster van de toegang tot alternatieve vervoermiddelen, accommodaties en bestemmingen waardoor de reiziger zelf zijn persoonlijke reisopties kan invullen.

Visa schat dat voor internationaal reizen in 2025 de huishoudens in de wereld voor meer dan US $ 5300 per jaar aan reiskosten zullen besteden.

China zal naar verwachting leidend zijn in de groei - met een geschat aandeel van 85% in de stijging van de reisuitgaven voor 2025.


Veilig, snel, vertrouwd

Booking.com