De Waddeneilanden liggen langs de Noordkust van Nederland

Tussen de eilanden en het vasteland ligt de Waddenzee, die bij eb grotendeels droogvalt en daardoor een zeer belangrijk foerageergebied is voor vogels. De Waddeneilanden hebben een totale oppervlakte van 1047,5 km² en worden bewoond door ongeveer 81.300 inwoners. Het grootste eiland is het Nederlandse Texel, gevolgd door het Deense Rømø en het Duitse Sylt. Sylt heeft met ongeveer 21.000 inwoners de grootste bevolking van alle eilanden.

Accommodatie op de Waddeneilanden

Ten noorden van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden liggen drukbevaren scheepvaartroutes en verkeersscheidingsstelsels van Het Kanaal naar de riviermondingen en havens van de Duitse Bocht.

De Waddeneilanden in Nederland
*   Texel (Den Burg)
*   Vlieland (Oost-Vlieland)
*   Terschelling (West-Terschelling)
*   Ameland (Ballum)
*   Schiermonnikoog (Schiermonnikoog)

De Nederlandse eilanden hebben een oppervlakte van 405,2 km² en tellen 24.049 bewoners.

Elk van de vijf eilanden is een gemeente. Texel behoort tot Noord-Holland, de overige sinds 1942 tot Friesland. Samenwerkingsverband VAST voorziet in een hechtere, formele samenwerking tussen de Friese Waddeneilanden.

De Nederlandse Waddeneilanden worden in het Duits Westfriesische Inseln genoemd. De letterlijke vertaling hiervan (West-Friese Eilanden) is in het Nederlands
niet gangbaar.

Onbewoonde eilanden
*   Noorderhaaks of Razende Bol
*   Rottumerplaat
*   Rottumeroog

De zandplaten Rif, Engelsmanplaat, Simonszand, Zuiderduintjes, Richel en Griend zijn gezien de grootte geen eiland te noemen.[4] Het voormalige eiland Wieringen is te vinden in de kop van Noord-Holland, pal tegen de Afsluitdijk aan. Omdat het een voormalig eiland betreft is het niet op de kaart afgebeeld.

Daarnaast kende het Nederlandse wad de inmiddels verdwenen eilanden Moenkelangenoe en Bosch, die beide ten oosten van Schiermonnikoog lagen, en Eierland, dat is vastgegroeid aan Texel.

Accommodatie op de Waddeneilanden


Veilig, snel, vertrouwd

Booking.com

HOT

Andere artikelen regio verkennen